خرم آباد : دستجات سینه زنی و زنجیر زنی با همراهی آحاد مردم شهر را سیاهپوش کرده اند روز عاشورا نمادی از حسرت بی پایان مردم لر در غم فراق سرور و سالار شهیدان است. مردم خرم آباد و استان لرستان ماندن در...