دان آلفا به نقل از یورونیوز ، در تصادف مرگبار (برخورد 34 خودرو با یکدیگر) در جنوب غربی انگلستان که ساعت هشت و نیم شب به وقت محلی در اتوبان ام ـ پنج رخ داد و در بیست سال اخیر در این کشور بی سابقه بوده...