آنچه در تصاویر زیر می بینید یک نفربر ملخدار است. چیزی که می تواند خمپاره انداز ۷۲۶۰ کیلوگرمی M198 را به همراه خدمه و مهمات مثل یک قالب پنیر بلند کند. او را معرفی می کنیم.هلیکوپتر Sikorsky CH-53E...