مدیریت شبکه نمایندگیهای فروش شرکت پرشیا خودرو با عقد قرارداد نمایندگی و یا عاملیت فروش در تهران و یا شهرستانها امکان فروش انوع مدلهای جدید ب ام و را در سطح کشور فراهم کرده است.در حال حاضر نمایندگان...