معرفی ب.ام.و «زاگاتو» کانسپت؛ محصولی که نخستین تجربه همکاری ب.ام.و با انستیتو طراحی «زاگاتو» به شمار می آید.کسانی که اندک علاقه ای به صنعت خودروسازی جهان و حواشی ریز و درشت آن داشته باشند، بی شک با...