مسابقات قهرمانی موتور تریال روز گذشته برگزار شد و داریوش قربانی ،امین الله یاری و کوروش قربانی به ترتیب اول تا سوم شدند.


http://up.downallfa.com/images/6tlzbiebd65vew7kkkg.jpg
...