پلنگی گرسنه در آفریقای جنوبی برای سیر کردن شکمش با مهارتی خاص به پرندگان حمله می کند.


http://up.downallfa.com/images/2okneg0r7sy75hmalzw.jpg
...