در محله برگن در کشور هلند یک گوساله جدا شده از گله ی گاوها بازیچه دست کرگدن ها شده که با دخالت صاحب گله ی گاوها از دست کرگدن ها نجات پیدا می کند .... ( منبع کلار نیوز هلند )Peaceful mom and...