اگر چه بازار خرید و فروش تلویزیون طی یک ماه گذشته شاهد رشد تقاضا و همچنین ورود مدل های جدید و تکنولوژی های جدید بوده است، ولی این موضوع به معنای این نیست که این رشد تقاضا مربوط به محصولات تازه وارد...