اولین مرحله یارانه نقدی سال 99 ساعت 24 روز چهارشنبه 20 فروردین ماه به ازای هر نفر 45،500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

ادامه خبر