عکسهایی جاب وخنده دار از حیوانات ( نبینی ضرر کردی) http://www.mymusicbaran6.com/images/smiles/icon_surprised.gif

http://666kb.com/i/blkjqzzpmpy4rj8ci.jpg
...