نمودار 12 ماهه روند رشد قیمت مسکن شهر تهران منتهی به آذرماه 98 از کاهش 4.2 درصدی سرعت رشد قیمت ها نسبت به سال قبل حکایت دارد.

ادامه خبر