جسد مه آفرید امیرخسروی پس از تحویل به خانواده اش در بهشت زهرا(س) دفن شد.

یکی از بستگان متهم ردیف اول پرونده سه هزار میلیاردی اظهار داشت: امروز صبح جسد مه آفرید تحویل خانواده اش شد.

وی افزود:...