گروه خودرو - این هفته در بازار خودروهای داخلی باز هم نوسان قیمت رخ داد و با وجود آنکه نمایشگاهداران از رکود بازار می گویند، اما قیمت ها یا ثابت ماندند یا دوباره صعود کردند.فعالان بازار معتقدند نوسان...