آمریکا دومین صادرکننده نفت به کره جنوبی شد

نمایش نسخه قابل چاپ