فرشید و علی کریمی به همراه خواهرش در کودکی

نمایش نسخه قابل چاپ