عرضه یک شاسی بلند زیبا از سوی فولکس واگن برای سال 2013

نمایش نسخه قابل چاپ