ریشه ضرب المثل " از تعجّب شاخ در آوردن " :

نمایش نسخه قابل چاپ