معنی و ریشه واژه های "مرد ، زن ، پسر ، دختـر، پدر ، مادر " :

نمایش نسخه قابل چاپ