ویدیویی از سونامی و ورود آب دریا به شهر توکیو ..

نمایش نسخه قابل چاپ