برخی از مقام های آمریکایی خواستار لغو بخشی از تحریم های ایران شدند

نمایش نسخه قابل چاپ