دو شهردار پیشین و کنونی شیراز در پرونده سیل فروردین ۹۸ محکوم شدند

نمایش نسخه قابل چاپ