مصرف سوخت 2.5 لیتر در 100 کیلومتر با کانسپت جدید bmw

نمایش نسخه قابل چاپ