چک سفید امضاء چگونه دردسرساز خواهد شد؟

نمایش نسخه قابل چاپ