اتصال 120 هزار کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی قطع شد

نمایش نسخه قابل چاپ