2 نفتکش ایرانی در آب های اندونزی توقیف شدند

نمایش نسخه قابل چاپ