قطع آب مشترکان پرمصرف تهرانی از دستور کار خارج شد

نمایش نسخه قابل چاپ