به گزارش ایسنا، شورای رقابت فردا در جلسه ای به بررسی قیمت خودرو می پردازد و ممکن است در این جلسه تصمیمات جدیدی در مورد قیمت خودرو اتخاذ شود.

پیش از این سازمان حمایت مسوول قیمت گذاری خودرو بود اما در پی افزایش قیمت ها ، شورای رقابت به این مسئله ورود پیدا کرد به طوری که رییس جمهوری چندی پیش در مصاحبه تلویزیونی خود با انتقاد از بالا بودن قیمت خودرو، شورای رقابت را مسوول قیمت گذاری خودرو اعلام کرد.

جمشید پژویان،رییس شورای رقابت نیز با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه قیمت گذاری خودرو از وظایف شورای رقابت است اعلام کرد: ما در شورای رقابت دستور العمل قیمت گذاری را اعلام می کنیم.وی افزود:از وزیر صنایع درخواست می کنم که اطلاعات قیمت گذاری خودروها را به شورای رقابت بدهد تا این شورا بر اساس چارچوب و روش شناسی خود قیمت خودرو را تعیین کند.رییس شورای رقابت همچنین تصریح کرد:سعی می کنیم تا پایان سال دستور العمل جدید قیمت گذاری خودرو را صادر کنیم.مردم هم می توانند این دستور العمل را بعد از صدور بر روی سایت شورای رقابت ببینند و دلایل افزایش و یا کاهش قیمت را مشاهده کنند.