به علت نقض کپی رایت گوگل در سال 2012 مجبور به حذف 50 میلیون لینک از جستوجوگر خود به علت نقض کپی رایت و نگرانی از تبعات حقوقی این مساله شد.

به گزارشاي تی ورلد، آماری که توسط خود گوگل در این زمینه ارائه شده، نشان ميدهد این شرکت که نگران بوده نمایش این 5/51 میلیون لینک در جستوجوگرش باعث شکایت حامیان حقوق مالکیت معنوی و محکومیت این شرکت به پرداخت جریمه هاي سنگین شود، چاره اي جز پاک کردن آنها نداشته است.رسیدگی به شکایات احتمالی در این زمینه در آمریکا بر مبنای قانونی موسوم به Digital Millennium Copyright Act صورت مي گیرد که طبق آن افرادی که مدعی مالکیت بر محتوا در اینترنت و بازنشر غیرقانونی آن باشند، مي توانند به دادگاه شکایت کرده و تقاضای دریافت غرامت کنند.گوگل تنها در سال 2012 بیش از 5/3 میلیون درخواست برای عدم نمایش لینک به سایت هاي مختلف در جستوجوگر خود به همین علت دریافت کرده است. البته برخی از استودیوهای هالیوودی و شرکت هاي پخش موسیقی برای پیگيری این مساله از برنامه هاي نرم افزاری خودکار استفاده مي کنند که خطاهایی نیز دارند و باعث طرح ادعاهای بی مورد مي شوند.بیشترین شکایات و درخواست هاي طرح شده از گوگل مربوط به انجمن Recording Industry Association of America آمریکا با بیش از 8/7 میلیون مورد شکایت بوده است.