جدول نرخ برخی از لوازم خانگی در بازار امروز تهران :