داود میرخانی رشتی اظهار داشت: کمیته خودرو روز گذشته طي جلسه اي در سازمان حمايت به بررسي درخواست افزايش قيمت برخي خودرو ها رسيدگي كرد كه بر همين اساس ، قيمت خودروي جديد پارس خودرو 23 ميليون تومان تعيين شد.

وي ادامه داد: دراين جلسه موضوع تجهیز خودروهای داخلی به استاندارد یورو 4 مطرح و مصوب شد که بابت تجهیز خودروها به موتور مطابق با استاندارد یورو 4 قیمت هر خودرو 700 هزار تومان افزایش یابد.وی تصریح کرد: به این ترتیب، قیمت خودروهای جدیدی که به موتور یورو 4 مجهز میشوند از اول دی ماه 700 هزار تومان افزایش خواهد یافت.میرخانی ادامه داد: این 700 هزار تومان معادل قیمت تمام شده تجهیز خودروها به استاندارد یورو 4 برای خودروسازان است .وی تصریح کرد: همچنين در جلسه روز گذشته کمیته خودرو، قیمت خودروی پاژن شرکت مرتب خودرو 35 میلیون تومان مصوب شد و قیمت وانت جدیدی که قرار است توسط شرکت پویا در گرمسار تولید شود بین 26 تا 28 میلیون تومان مشخص شد.