سایت خبری انتخاب نوشت: سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل هفته گذشته گزارش سالانه خود را درباره فساد مالی و اداری منتشر کرد. بر این اساس ایران از ۱۰۰ امتیاز، ۲۸ نمره کسب کرده و با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال گذشته در میان ۱۷۴ جایگاه، صد و سی و سوم شده است. کره شمالی، سومالی و افغانستان رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند و دانمارک، فنلاند و نیوزیلند بهترین جایگاه را دارند.