نهنگ قاتل که به نام اُرکا نیز شناخته میشود، جانوری آبزی است که به خانواده دلفین های اقیانوسی تعلق دارد و بزرگترین جاندار در میان دلفین سانان است. نهنگ های قاتل در اقیانوس های سراسر جهان، از دریاهای قطبی گرفته تا دریاهای گرمسیری، یافت میشوند. آنها طعمه های گوناگونی را به عنوان غذا اختیار می کنند، با این حال بعضی گروهها تنها به دنبال یک طعمه میروند. بعضی تنها از ماهیان تغذیه می کنند و برخی دیگر به گله های پستانداران دریایی، مانند فک، شیر دریایی، گراز دریایی و حتی نهنگ ها نیز حمله میکنند. نهنگ های قاتل در بالای هرم غذایی هستند، دشمنان طبیعی ندارند و گاه کوسه های بزرگ را نیز طعمه خود میکنند.نهنگ های قاتل بسیار اجتماعی اند؛ بعضی دسته های آن ها دارای خانواده های مادرنهاد هستند که پایدارترین خانواده های این چنینی در میان همه جانوران را تشکیل میدهند.روش های شکار پیچیده و صداهای تولیدیشان، که اغلب منحصر به یک دسته اند و نسل به نسل منتقل میشوند، به عنوان گونه ای از فرهنگ شناخته می شوند.

..........................................


دانلود با حجم 1.5 مگابایت / کلیک کنید