عباس امیری فر گفت: با روحیاتی که از احمدی نژاد سراغ دارم بعید است شخصا وارد انتخابات شود، اما شک ندارم که برای انتخابات ریاست ...

ادامه خبر