مشکل قیمت گذاری برخی از کالاهای استراتژیک نظیر بنزین چیست که دولت هر چند یکبار مجبور به اصلاح قیمت ها و پذیرش مخاطرات ناشی از آن ...

ادامه خبر