ایتالیایی ها در حالی ادامه پروازهای ماهان به سوریه را بهانه ای برای تحریم این ایرلاین ایرانی دانسته اند که این بهانه رم، در تناقض کامل با ...

ادامه خبر