مدیرعامل شرکت بورس تهران تأکید کرد: هیچ مالیاتی از سود معاملات سهام و همچنین سود سپرده های بانکی تا پایان امسال دریافت نخواهد شد.

ادامه خبر