متهم بانک ملت در جلسه دادگاه گفت: وکلای ما با امریکا و اتحادیه اروپا صحبت کردند و با فشار های زیاد از طرف اتحادیه اروپا پنج مدیر عامل بانک از تحریم خارج شدند.

ادامه خبر