در حالی که گفته می شود بخش  عمده ای از کارت خوان های ایرانی خارج از کشور مسدود شده و تراکنش ها از این دستگاه ها معدود ...

ادامه خبر