قیمت هر لیتر بنزین آزاد در ایران از روز جمعه گذشته (24 آبان) از هزار به 3 هزار تومان افزایش یافت، اتفاقی که در خیلی از کشورها اتفاق می افتد و ...

ادامه خبر