کاخ سفید با صدور بیانیه ای مداخله جویانه از آشوب ها در ایران حمایت کرد.

ادامه خبر