رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد: مردم مراقب سرمایه های خود باشند تا از ناحیه سودجویان و سفته بازان آسیب نبینند.

ادامه خبر