پمپ بنزین خودرو که وظیفه رساندن بنزین به سیستم انژکتور و در نهایت موتور را انجام می دهد، یکی از قطعات کلیدی و مهم موتور هر خودرویی است.

ادامه خبر