صد و پنجمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.

ادامه خبر