مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران عنوان می کنند: بخش زیادی از فروشنده های حاضر در بازار طی هفته های اخیر سعی کرده اند قیمت پیشنهادی ملک خود را با وضعیت جدید بازار تطبیق دهند.

ادامه خبر