با وجود آن که توسعه فناوری های مرتبط با سیستم های خودران، در ابتدا جذاب و منحصر به فرد به نظر می رسید، اما به تدریج بعد منفی تحقیق و ...

ادامه خبر