آمار داد و ستدهای اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس نشان می دهد که این اوراق در 7 ماه ابتدای سال جاری تا قیمت 41 هزار تومان برای خریداران ...

ادامه خبر