در چند سال اخیر روش های متعددی برای کاشت مو در صنعت آرایشی و بهداشتی توسط متخصصین زیبایی ارائه شد که هر یک از روش ها بنا بر انتخاب فرد، ویژگی های منحصر به خود را دارا است. اما در این میان بهترین ...

ادامه خبر