به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با وارد شدن 100 هزار تن برنج که به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرک مانده  بود، قیمت برنج وارداتی ...

ادامه خبر