نوسانات 12 ماهه قیمت مسکن شهر تهران نشان می دهد که روند رشد سالانه قیمت، نزولی است. از سوی دیگر کارشناسان، رکود غیرتورمی تا ...

ادامه خبر